Mysterie

Met de Katharen worden Christenen bedoeld die een dualistische en mystieke interpretatie aan bijbelverhalen toekenden. De groepering kwam voort uit o.a. het oudere Gnosticisme. De Katholieken bestreden deze “ketterij” met tot gevolg dat de inquisitie de Katharen structureel uitmoordde. Een deel van hen vluchtte naar de bergen en daarom zijn er in deze streek veel overblijfselen te vinden van deze mystieke gelovigen. Veel plaatsen ademen nog steeds geheimen uit en zijn omgeven met symboliek en bijzondere verhalen. De Katharen hadden een eigen visie op de weg naar God en verwierpen unaniem de God van het Oude Testament, die volgens hen meedogenloos wreed en wraakzuchtig was. De geestelijk leiders, De Parfaits, leefden een ascetisch eenvoudig leven. Ze weigerden bezit, aten geen vlees, dronken geen alcohol en vastten regelmatig. Uit diverse bronnen blijkt dat de Katharen en ook de Tempeliers veel kennis verborgen hebben gehouden voor buitenstaanders. U kunt hier het mysterie en de legendes van de Heilige Graal ervaren en kennismaken met de échte Da Vinci Code. Wie van geschiedenis en oude mysterieën houdt, interesse heeft in de ufologie of bijzondere spots aan een nader onderzoek wil onderwerpen kan hier ervaren hoe oude kennis lonkt.

Ga verder naar: “Onthaasten”